Raspisan likovno literarni natječaj "Slikom i riječju o Konvenciji UN-a o pravima djeteta"

Likovno – literarni natječaj „Slikom i riječju o Konvenciji UN-a o pravima djeteta“ Društvo "Naša djeca" Opatija provodi u sklopu projekta "Zajedno za dječja prava", uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Natječaj traje do 15. ožujka 2016. godine, a pojedinačne ili grupne radove mogu prijaviti djeca od 5 do 15 godina s područja Opatije, Lovrana i Mošćeničke Drage. Cilj likovno – literarnog natječaja „Slikom i riječju o Konvenciji UN-a o pravima djeteta“ je potaknuti djecu na slobodno, spontano i originalno izražavanje njihova  mišljenja te kreativno izražavanje onoga što misle, vide i osjećaju, saznati koliko djeca poznaju i što znaju o Konvenciji UN-a o pravima djeteta te im omogućiti aktivno sudjelovanje u obiteljskom, školskom i društvenom životu u zajednici i osvijestiti odrasle o važnosti dječjeg mišljenja prilikom donošenja odluka u korist djece. Po završetku natječaja biti će odabrani i nagrađeni najbolji radovi te će biti postavljena izložba pristiglih radova.

1. Poziv na natječaj

2. Pravila

3. Prijavnica

POLITIKA ZAŠTITE DJECE ETIČKI KODEKS WEB IZVJEŠTAJ 2015 WEB IZVJEŠTAJ 2014 WEB IZVJEŠTAJ 2013 WEB IZVJEŠTAJ 2012

Za informacije o ostalim programima financiranima sredstvima Primorsko-goranske županije, kao i za ostale informacije o Primorsko-goranskoj županiji, pozivamo Vas da posjetite web stranice Primorsko-goranske županije.