Dobrodošli

DRUŠTVO NAŠA DJECA OPATIJA

  • nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi

  • svoj rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske, Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine te željama i potrebama djece i roditelja

  • 2012. godine obilježilo 60 godina rada s djecom i za djecu

Član je Saveza Društva “Naša djeca” Hrvatske unutar kojeg djeluju 95 osnovnih društva
Punopravni je član Eurochild organizacije sa sjedištem u Briselu i organizacije Child Rights Connect sa sjedištem u Ženevi.

DND Opatija ima svoj ogranak u Lovranu.

Ciljevi Društva "Naša djeca" su:

  • ostvarivanje prava djeteta i dječja participacija

  • organiziranje dječjih aktivnosti u slobodno vrijeme

  • pomoć roditeljima i djeci u razvoju i odgoju djeteta.

Nit vodilja DND Opatija:

  • “Ljubav djeci prije svega”

  • promicanje vrijednosti volonterskog rada od najranijih dana

 

 

 

 

Anketni upitnik o zadovoljstvu web stranicom

Molimo Vas ocijenite od 1-5

polja označena * zvijezdicom su obavezna

POLITIKA ZAŠTITE DJECE ETIČKI KODEKS WEB IZVJEŠTAJ 2015 WEB IZVJEŠTAJ 2014 WEB IZVJEŠTAJ 2013 WEB IZVJEŠTAJ 2012

Za informacije o ostalim programima financiranima sredstvima Primorsko-goranske županije, kao i za ostale informacije o Primorsko-goranskoj županiji, pozivamo Vas da posjetite web stranice Primorsko-goranske županije.